Obowiązkowe poświadczenie zdrowotności dla koni

Szanowni Państwo, zgodnie z informacją udzieloną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie, osobom przyjeżdżającym na zawody do Klikowej odbywające się w dniach 19-21 lipca 2013 przypominamy o konieczności posiadania poświadczeń zdrowotności dla koni. Jednocześnie jako Organizator Zawodów, mamy wątpliwości dotyczące wymogu posiadania takiego poświadczenia podczas zawodów, tak więc zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie na adres biuro@zawody.a-co.pl podstawy prawnej, jeśli takową Państwo dysponujecie, pozwalającej na jednoznaczne zakwestionowanie tej informacji.