ZAWODY TOWARZYSKIE WAŻNE INFORMACJE!!!!

Przedstawiamy listę wymaganych do startu w ZT dokumentów. Zawodnicy proszeni będą także o podpisanie poniższego oświadczenia (w przypadku zawodników niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny). Nie podpisanie oświadczenia, braki w wymaganej dokumentacji, skutkują nie dopuszczeniem zawodnika do startu.

OŚWIADCZENIE ZAWODY TOWARZYSKIE

Zawodnik

 • musi być ubezpieczony od NNW na czas rajdu;
 • musi posiadać pisemną zgodę lekarza na start w tych zawodach;
 • musi posiadać dokument tożsamości;
 • Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na start w tych zawodach;
 • w czasie zawodów oraz ewentualnych treningów przed startem zawodnika obowiązuje twarde nakrycie głowy zapinane pod brodą. Zawodnik zobowiązany jest posiadać buty z obcasem lub strzemiona z noskiem (koszykiem);
 • podczas zawodów nie wolno używać ostróg i bata (lub jakiegokolwiek innego przedmiotu jako bata) pod karą dyskwalifikacji.

Koń

 • w zawodach mogą brać udział konie 4-letnie i starsze. Nie mogą brać udziału klacze wysoko źrebne (od 4 m-ca ciąży) oraz karmiące (do 9 m- ca po wyźrebieniu);
 • każdy koń musi posiadać dokument identyfikacyjny (paszport PZHK lub PZJ );
 • koń musi posiadać aktualne szczepienia przeciw grypie;
 • w przypadku kulawizny, koń nie będzie w żadnym wypadku dopuszczony do startu;
 • nie będą dopuszczone do startu konie niespokojne, niedające się zbadać lekarzowi weterynarii oraz konie stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i innych koni.