Listy zgłoszeń 26.05.2018

Prezentujemy wstępne listy zgłoszonych zawodników do nadchodzących Mistrzostw Małopolski w Sportowych Rajdach Konnych, Zawodów Regionalnych i Towarzyskich, odbywających się 26 maja 2018 w Starych Żukowicach..

LISTA ZGŁOSZEŃ 26.05.2018

 

Przypominamy wszystkim zawodnikom, także zgłoszonym do konkursów towarzyskich, o konieczności posiadania do wglądu zaświadczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego do orzekania lekarza sportowego.

Zawodnicy powinni posiadać także do wglądu polisę ubezpieczeniową, zaś osoby nieletnie zgodę rodziców na start w zawodach.